O nas

V podjetju Agrarexpert kmetujemo že 30 let. Visokokvalitetne krave molznice rjave pasme in optimizacija proizvodnje sta izziva s katerimi se uspešno spopadamo. Lastni gozdovi so nas naučili pravilnega dela v gozdu in načina upravljanja z gozdovi, kjer verjamemo v trajno in dolgoročno sodelovanje človeka, živali in gozda.

Smo specialisti pravnega področja, predvsem stvarnega prava, civilnega prava in upravnih postopkov. Zagotavljamo vam pridobitev gradbenih dovoljenj, služnosti, odškodnin in tudi dednega prava. Verjamemo v moč pogajanj in vam s svojimi izkušnjami pomagamo pri oblikovanju pogodb, pogajanju z nasprotno stranjo, poskrbimo pa tudi za boljšo prepoznavnost podjetja in ugled. Imamo izkušnje pri postavitvi oglasov, tisku in oblikovanju oglasov. Za vas naredimo celotno oglaševalsko akcijo in poskrbimo za medijski zakup.

Slika pove več kot tisoč besed, zato smo vzpostavili način snemanja, kjer lahko ocenite kmetijske produkte, brez da bi se morali podati na pot ali zapraviti denar. Dober video vam bo pomagal pri odločitvi za posamezen izdelek.

VREDNOTE

Prilagodljivost vsakemu naročniku posebej:

  • vsakdo si zasluži individualno obravnavo in prilagojeno delovanje,
  • razumevanje kmetijstva in dela na kmetiji,
  • dobri medosebni odnosi,
  • vseskozi iščemo nove produkte in tehnologije, ki nam olajšajo delo,
  • verjamemo v moč znanja in stalnega izobraževanja,
  • sobivanje človeka, živali in narave,
  • obnovljivi viri energije in trajnostna energetika,
  • strokovnost.

VIZIJA

Z vizijo predanosti in zavzetosti premagamo vsako oviro.

Na osnovi znanja in izkušenj smo ponudnik kvalitetnih kmetijskih vsebin, od pravnih zadev do novih inovativnih produktov. Naša vizija je vera v napredek v nova znanja in nove izkušnje.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je dvigniti ugled kmetijstva, pomagati posameznikom, ki niso imeli možnosti pridobiti izkušenj ali znanja.

Dajemo priložnost mladim in jih usmerjamo na pravo pot.

Verjamemo v  moč sodelovanja, povezovanja in solidarnosti.  Kmetijstvo in kmetje smo danes preveč razdrobljeni, na naših žuljih služijo tisti, ki niso nikoli imeli opravka s kmetijstvom.

Poklicani smo, da pomagamo slovenskim proizvajalcem in naredimo napredek dostopen tako izobraženim kot tistim, ki si novosti ne morejo privoščiti.