Obnovljivi viri energije

V Agrarexpertu smo že leta 2012 pričeli z lastno proizvodnjo električne energije, sončne celice smo montirali na hleve, čebelnjake, oglasne panoje, avtomobile. Za vas pripravimo vse od ideje do realizacije. Verjamemo v prihodnost brez emisij in elektrifikacijo dela na kmetijah ter električnih vozilih.

V ta namen tudi sami razvijamo nove produkte ter nadgrajujemo obstoječe.

Samooskrba z električno energijo ali net metering

Sončno elektrarno za samooskrbo lahko postavite na stavbe hiše ali hleve, pogoj je, da ste hkrati tudi lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z električno energijo. Pred priključitvijo naprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe je treba pri distribucijskemu operaterju pridobiti soglasje za priključitev in pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo.

Elektrarna se lahko postavi samo na streho ali fasado stavbe, ki se bo samooskrbovala z električno energijo. Elektrarna mora zaradi preprečitve električnega udara v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega omrežja, vgradimo posebno stikalo v PMO omarico.
Lastnik naprave za samooskrbo mora z dobaviteljem skleniti pogodbo o samooskrbi. Predmet pogodbe je kompenzacija oddane in prejete električne energije na letnem poračunu.

Velikost elektrarne za samooskrbo je navzgor omejena na 0,8 kratnik priključne moči. V primeru, da bo elektrarna proizvedla več električne energije od letne porabe vaše stavbe, boste viške energije dobavitelju prenesli brezplačno. Zato je najbolj optimalno postaviti elektrarno, ki bo letno proizvedla ravno toliko ali malo manj elektrike, kot jo porabite, kar pomeni, da vam svetujemo tudi o velikosti elektrane, od 5-40kw. Prevzamemo vam celoten postopek pridobivanja dovoljenj, uredimo potrebno dokumentacijo za pridobitev sredstev Eko sklada in vam zmontiramo elektrarno z najboljšimi komponentami, večinoma slovenskih proizvajalcev, za izjemno ugodno ceno.