Partnerstvo

Prednosti partnerstva z agrarexpertom so

 1. Ekipa vrhunskih pravnih strokovnjakov;
 2. Energični coachi za izboljšanje prodaje;
 3. Izkušeni managerji kmetijstva (predvsem govedoreje)
 4. Zanesljivi izdelovalci projektne dokumentacije in monterji obnovljivih virov energije
 5. Prodorni piarovci in kreativni genialci odnosov z javnostjo.

Vsakdo je vabljen, da postane partner na Agrarexpertu. Partnerstvo mu nudi letno pravno svetovanje v vrednosti 168,00 EUR in ali soudeležbo pri pripravi videov, prilagojeno oglaševanje in individualno svetovanje. Individualno svetovanje obsega tako pravno svetovanje v sklopu ponudbe agrarexperta, management kmetij, svetovanje pri postavitvi sončnih in drugih elektrarn, ter priprava znamke, pozicioniranje na trgu ter nastopi pred javnostjo.

Cenik

Pravno svetovanje po telefonu:  59 €/h
Marketinška pomoč: po dogovoru
Projektno vodenje do postavitve sončne elektrane: 989,00 €
Partnerstvo: 99,00 €/leto

Pravno svetovanje

Agrarexpert svojim partnerjem zagotavlja brezplačno pravno pomoč v kmetijstvu in gozdarstvu. Vsak partner prejme v okviru članstva brezplačno pravno svetovanje v vrednosti 168 EUR.

V okviru agrarexperta vam nudimo sledeče pravno svetovanje:

 1. Promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi
  1. nakup in prodaja
  2. oddajanje v najem
 2. Dedno pravo
  1. Dedovanje zaščitenih kmetij
  2. Izročilna pogodba
  3. Pogodba o dosmrtnem preživljanju
  4. Pogodba o preužitku
  5. Darilo za primer smrti
 3. Stvarno pravo,
  1. Solastnina in delitev solastnine
  2. Stvarna služnost
  3. Nujna pot
  4. Razlastitev
  5. Priposestvovanje
  6. Ureditev meje
  7. Občinske ceste na zasebnih zemljiščih
  8. Vpis v zemljiško knjigo
 4. Pravno varstvo kupcev in potrošnikov
  1. Upravni postopek
  2. Inšpekcijski postopki
  3. Upravni spor